Optimum

Grupowe Ubezpieczenie na Życie OPTIMUM

Grupowe Ubezpieczenie na Życie OPTIMUM zostało przygotowane specjalnie dla członków SKOK BOGDANKA. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego. Ubezpieczenie może być zawarte w zakresie podstawowym. W tym wypadku odpowiedzialność Towarzystwa polega na wypłacie świadczenia w przypadku naturalnego zgonu ubezpieczonego.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Ubezpieczenie oferowane jest również w zakresie rozszerzonym, w którym odpowiedzialność Towarzystwa polega na wypłacie dodatkowych świadczeń.

Zakres dodatkowy tego ubezpieczenia precyzują jego opcje: Rodzina, Wypadek, Szpital.

Opcja Wypadek skutkuje świadczeniem pieniężnym w przypadku zgonu ubezpieczonego, trwałego inwalidztwa (całkowitego i częściowego), poparzenia oraz złamania.
Ogólne warunki ubezpieczenia

Opcja Rodzina skutkuje świadczeniem pieniężnym w przypadku zgonu małżonka ubezpieczonego, jego dziecka, rodziców i teściów, oraz świadczeniem z tytułu narodzenia się dziecka
Ogólne warunki ubezpieczenia

Opcja Szpital skutkuje świadczeniem pieniężnym za każdy dzień pobytu osoby ubezpieczonej w szpitalu; dotyczy pobytu w szpitalu na terytorium RP, w okresie 2-90 dni
Ogólne warunki ubezpieczenia