Promesa

Grupowe Ubezpieczenie dla Pożyczkobiorców PROMESA

Ubezpieczenie to zostało skierowane do członków SKOK BOGDANKA zaciągających kredyty i pożyczki. Promesa jest ubezpieczeniem ochronnym, pozwalającym na zabezpieczenie rodziny i poręczycieli. W przypadku śmierci Pożyczkobiorcy niespłaconą część pożyczki przejmuje na siebie Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

Ubezpieczenie PROMESA charakteryzuje się obniżającą sumą ubezpieczenia, która równa się zadłużeniu pożyczkobiorcy wynikającego z planu spłat pożyczki, co skutkuje malejącą składką ubezpieczeniową przez okres spłaty pożyczki

Ogólne warunki ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia dla Pożyczkobiorców PROMESA jest życie ubezpieczonego

PROMESA - SPOKÓJ RODZINY I PORĘCZYCIELI

Zalety Ubezpieczenia PROMESA:

  • na miejscu w SKOK
  • bez badań lekarskich
  • niska, malejąca składka
  • niższa składka dla kobiet
  • dla pożyczek do 100 tys. złotych
  • ochrona przez cały okres spłaty pożyczki
  • składka płatna miesięcznie z ratami pożyczk