Mieszkania

UBEZPIECZENIE WYJĄTKOWE - BO TY JESTEŚ WYJĄTKOWY

"Ubezpieczenie Mieszkania" jest grupowym ubezpieczeniem mieszkań Pracowników i Członków SKOK. Takie ubezpieczenie i na takich warunkach oferują w Polsce tylko Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo - Kredytowe oraz TUW SKOK wyłącznie dla swoich członków.

KOMPLEKSOWA OCHRONA

Chronimy nie tylko majątek ubezpieczonego, ale i majątek sąsiadów od szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego.

NIEWIELKI WYDATEK

Składkę ubezpieczeniową można opłacić w 12 miesięcznych ratach lub gotówką.

U NAS ROK JEST DŁUŻSZY

Roczna składka chroni przez okres 13 miesięcy.

WYGODA

Wszelkie formalności załatwia się w SKOK-u.

OCHRONA DOROBKU ŻYCIA

Przedmioty ubezpieczenia:

  • wyposażenie mieszkań (m.in. meble, odzież, sprzęt audiowizualny, elektroniczny i komputerowy, gotówka, papiery wartościowe, biżuteria),
  • stałe elementy mieszkania (m.in. meblościanki, powłoki malarskie, wykładziny podłogowe i ścienne) oraz szyby okienne i drzwiowe,
  • odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone sąsiadom.

Mieszkanie ubezpieczone jest:

  • od pożaru i innych zdarzeń losowych (m.in. zalania, powodzi, zapadania i osuwania się ziemi, wybuchu, huraganu, uderzenia pioruna),
  • od kradzieży z włamaniem i rabunku mieszkania oraz należących do niego: garażu, piwnicy i stryszku.

Więcej informacji uzyskają Państwo u Agenta w SKOK-u.

Ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące od dnia 1.09.2005 r.