Jestes w: strona główna » Pożyczki

Pożyczki

Informacja o aktualnej wysokości stop procentowych NBP

 stopa referencyjna 1,50% w skali rocznej

stopa lombardowa 2,50% w skali rocznej

stopa depozytowa 0,50% w skali rocznej

stopwa redyskontowa weksli 1,75% w skali rocznej

Uchwała RPP wchodzi w życie 05 marca 2015 r.