konsolidacyjna

 

 

  • CEL POŻYCZKI

           Pożyczka musi być przeznaczona na  spłatę innych zobowiązań pożyczkowych (kredytowych) w tym

           minimum 10.000,- zł w innych instytucjach finansowych poza skok Bogdanka

  •  WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

Kwota pożyczki nie może być niższa od 20.000,- zł ani nie wyższa niż 200.000, zł .

  •  WARUNKI ZABEZPIECZEŃ

     W momencie udzielania pożyczki weksel in blanco i co najmniej 2 poręczycieli, zgoda

     współmałżonka zarówno kredytobiorcy jak i poręczycieli

  •  DODATKOWE WARUNKI ZABEZPIECZEŃ – UBEZPIECZENIE PROMESA

okres

kredytowania

0procentowanie                    

rzeczywiste     podstawowe

Przykładowa

kwota pożyczki

Całkowity koszt

pożyczki

Najwyższa

miesięczna rata spłaty

koszt

ubezpieczenia

pożyczki

całkowita kwota do spłaty

prowizja

od

pożyczki

85 miesięcy 16,78 %                10,00% 100.000 zł 60405,11 1930,28 14892,14 169033,08 5%
120 miesięcy 16,49 %                10,00% 100.000 zł 87478,22 1605,56 23368,46 187478,22 5%

 Ponieważ wysokość ubezpieczenie Promesa zależy od płci i daty urodzenia ubezpieczonego, kwoty w tabeli wynikają z założenia , że pożyczkę brała osoba będąca męższczyzną, którego data urodzenia to 30.03.1965 r.

Reprezentatywny przykład: Całkowita kwota pożyczki 100.000 zł, okres kredytowania 120 m-cy , opłata przygotowawcza 200 zł, prowizja 5000 zł , najwyższa rata 1605,56 zł, oprocentowanie nominalne 10,00%, rzeczywista roczna stopa procentowa 16,49%,koszt całkowity 87478,22 , całkowita kwota do zapłaty 187478,22 zł przy założeniu , że całkowity koszt ubezpieczenia wynosi 23.368,46 zł