Rentierska

LOKATA RENTIERSKA
Okres
[m-ce]
Wypłata odsetek
po miesiącu
Oprocentowanie zmienne [%] Przykładowa
 kwota wkładu
 

podstawowe
6 1
3

 1,00
1.000,00 zł
 
9 1
3

 1,00
1.000,00 zł
 
12 1
3

 1,50
1.000,00 zł
 
18 1
3
1,50 1.000,00 zł
 
24 1
3

 1,50
1.000,00 zł  
36 1
3

 1,50
1.000,00 zł
 

oferta obowiązuje od 30.01.2017r.