Ład Korporacyjny

Zasady Ładu Korporacyjnego

Bogdanka. dn. 31.12.2014

 


Oświadczenie Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszcządnościowo-Kredytowej ,,Bogdanka" o stosowaniu "Zasad Ładu Korporacyjnego" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego uchwałą 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz.17).

Uch wałą Rady Nadzorczej SKOK ,,Bogdanka" nr 01/12/2014 z  30 grudnia 2014r. zostały przyjęte do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo- Kredytowej ,,Bogdanka" z wyłączeniem:  § 8 ust. 4; §  9 ust. 3;          § 12 ust. 1 i 2; § 12 ust.3 ; § 16; § 19 ust. 1 i 2; § 21 ust.2; § 22 ust. 1 i 2; § 28; § 29;        § 53-57.

1. Polityka informacyjna SKOK ,, Bogdanka" 

2. Struktura organizacyjna SKOK