SAK - Arbitraż

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich - Dz.U. 2016 poz. 1823 - podjęto działania zmierzające do wypełnienia obowiązku rejestracyjnego w UOKiK . W związku z powyższym do momentu uzyskania wpisu działalność Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego zostaje wstrzymana.